November 30, 2009

آشنا

مصاحبه­ گر اسرائیلی (م. ا.):

- اسم شما؟

فدایی زندانی فلسطینی (ف. ف.):

- اسم من احمد عبدالحمید ابوسایط است.

م. ا.: اسم جنبشی که شما به آن وابسته هستید چیست؟

ف. ف.: اسم این جنبش ابولیل ( "پدر شب" ) است.

م. ا.: آقای ابولیل، به من بگویید که عضو کدام گروه خرابکاری هستید؟

ف.ف.: من عضو جبهۀ خلق برای آزادیِ (به عربی: تحریر)، یعنی منظورم این است که برای تخریبِ فلسطین هستم.

م. ا.: از چه زمانی با سازمان خرابکاران همکاری می­ کنید؟

ف. ف.: از همان ابتدا که از خرابکاری آگاهی یافتم.

م. ا.: مسئولیت شما در جنوب لبنان چه بود؟

ف. ف.: مسئولیت من خرابکاری بود... ما وارد دهکده­ ها می­ شدیم و فقط خرابکاری می­ کردیم. هر جا که زنان و کودکان بودند، ما خرابکاری می­ کردیم. جز خرابکاری کار دیگری نمی­ کردیم.

م. ا.: آیا شما برای هدف و آرمان خاصی یا صرفاً برای پول دست به خرابکاری می­ زدید؟

ف. ف.: نه، خدای من، فقط برای پول. هدف و آرمان یعنی چه؟ آیا هنوز هم هدفی وجود دارد؟ سالهاست که ما خود را فروخته­ ایم.

م. ا.: بگویید ببینم، سازمانهای خرابکاران پولشان را از کجا می­ گیرند؟

ف. ف.: از هر کسی که پول اضافی برای خرابکاری دارد؛ به عبارت دیگر از رژیمهای عربی که از خرابکاری حمایت می­ کنند.

م. ا.: نظر شما دربارۀ عرفات تروریست چیست؟

ف. ف.: قسم می­ خورم که او بزرگترین تروریست است. او کسی است که هدف و آرمان ما را به تاراج داد. همۀ زندگی او خرابکاری است و بس.

م. ا.: نظر شما دربارۀ شیوۀ عمل نیروهای دفاعی اسرائیل چیست؟

ف. ف.: به شرفم سوگند، از نیروهای دفاعی اسرائیل برای خوش­ رفتاری­ شان با خرابکاران بسیار متشکرم.

م. ا.: آیا برای خرابکارانی که هنوز هم با نیروهای دفاعی اسرائیل می­ جنگند و خرابکاری می­ کنند پیامی دارید؟

ف. ف.: پیام من به آنها این است که اسلحه­ های خود را به نیروهای دفاعی اسرائیل تحویل دهند. اگر این کار را بکنند با آنها برخورد خوبی خواهد شد.

م. ا.: آخرین پرسش من از شما، آقای خرابکار، این است: آیا برای خانوادۀ خود پیامی دارید؟

ف. ف.: دلم می­ خواهد خانواده و دوستانم خاطرجمع باشند که من در نهایت سلامت هستم. همچنین مایل هستم از رادیوی دشمن تشکر کنم که به من اجازۀ صحبت داده است.

م. ا.: منظورتان صدای اسرائیل است؟

ف. ف.: بله قربان، بی­ تردید.

* سعید، ادوارد (1382) فراتر از واپسین آسمان، ترجمۀ حامد شهیدیان، تهران، انتشارات هرمس [صص91-92].